}

تماس با ما

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

ایمیل: info@abfakhorasan.ir


تلفن: 38678841-051


سامانه خدمات تلفنی: 1522 یا 38649192-051


سامانه پیامکی: 30008733


آدرس: مشهد - بلوار وکیل آباد - ابتدای صدف - شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی


صندوق پستی: 91895-1517

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ایمیل: info@abfakerman.ir


تلفن: 33224801-034


سامانه خدمات تلفنی: 1522 یا 33225963-034


سامانه پیامکی: 100034122


آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - نبش بلوار ساوه


صندوق پستی: