}

درباره ما

image

سامانه یکپارچه خدمات مشترکین جهت ارائه خدمات کاملا الکترونیکی به شهروندان کلیه شهرهای استان خراسان رضوی (به جز مشهد) و کلیه شهرهای استان کرمان راه اندازی شده است.

شهروندان استانهای خراسان رضوی و کرمان در این سامانه می توانند نسبت به ثبت درخواست خدمات واگذاری انشعاب شامل 'واگذاری انشعاب آب' و 'واگذاری انشعاب فاضلاب' و پیگیری آن اقدام نمایند.

خدمات پس از واگذاری نیز در این سامانه نیز به صورت کاملا غیرحضوری ارائه خواهد شد.